Info o Riu

Info o Riu

Info o Riu


Rio de Janeiro (město)

Stručný výtah z článku

I. Úvod

Rio de Janeiro [riju de žanejru], město v jihovýchodní části Brazílie, leží na obratníku Kozoroha, u Atlantického oceánu a hlavní město státu Rio de Janeiro (bývalé hlavní město Brazílie). V portugalštině název města znamená "Lednová řeka". Město bylo pojmenováno podle místa nedaleko vstupu do zálivu Guanabara, které se objevitelům v 16. století zdálo být velkou řekou a datum objevení bylo 1. ledna 1502.

Rio je druhé nejlidnatější město v Brazílii a po Săo Paulo také druhé nejvýznamnější průmyslové centrum. V Riu se také nachází jedny z nejdůležitějších přístavů a letiští v Brazílii. V mezinárodním měřítku je to nejznámější město Brazílie a stalo se místem konání konference OSN o životním prostředí (United Nations Environmental Conference) v roce 1992. Obyvatelé města se nazývají carioca a charakerizují se jako přátelští, pohodoví a užívající si života.

Klima je tropické a průměrné srážky jsou 1,170 mm za rok. Teplota během vlhkých letních měsíců - od prosince do března - dosahuje 35° C ale obvykle se pohybuje mezi 20° C and 30° C po celý rok. Mořské větry mění teplotu po celý rok.

II. Obyvatelstvo

Samotné Rio mělo v roce 1996 5,551,538 obyvatel. Rio včetně aglomerace má 10,3 miliónů (1996) obyvatel. Ačkoliv počet obyvatel během 20. století neustále rostl, růst se zpomalil mezi léty 1980 až 1990. Během tohoto období činil přírůstek pouhých 0,7 procent. Dnes činí přírůstek pouhých 0,4 procent, ačkoli okolní města mají přírůstek cca 1,5 procent.

Etnické složení obyvatelstva odráží historický vývoj - afričané, evropané a domorodí obyvatelé. Skoro dvě třetiny obyvatel jsou afrického původu, ačkoli se kultury mísily, což je charakteristické pro Brazilskou společnost. Zatímco je rasová tolerance zmiňována jako typická součást brazilské společnosti, evropská část obyvatel obvykle snáze získává společenské a ekonomické postavení než afričané nebo domorodci.

III. Ekonomika

Rio de Janeiro je druhé nejvýznamnější průmyslové centrum Brazílie, obchodní a finanční středisko. Jsou zde zastoupeny všechny druhy průmyslu - textilní, obuvnický, loďařský, hutnický, strojírenský, potravinářský, kožedělný, chemický, gumárenský a farmaceutický. Je významnou dopravní křižovatkou - největší brazilský přístav, dvě letiště, most do města Niteroi překlenující Guanabarský záliv (14,5 km). Rio nabízí rozsáhlé možnosti kulturního vyžití - muzea, divadla, operu, zoologickou a botanickou zahradu, výstavní centra. Působí zde několik univerzit, akademie věd, knihovny. Významné středisko cestovního ruchu, dějiště každoročního věhlasného karnevalu.

IV. Rekreace

Centrum města těsně přiléhá k zálivu Guanabara, který přechází v Atlantický oceán. Dominanty města vytvářejí vrch Corcovado (705 m n. m.) s Kristovou sochou a skála Homole cukru (Păo de Acúcar, 395 m n. m.). Řada pláží (Copacabana, Ipanema, Flamengo, Botafogo, z novějších Bara aj.) obklopuje město z východní a jižní strany.

V. Historie

Rio de Janeiro bylo založeno roku 1565 Portugalci. Prudký rozvoj nastal v 17. století po objevení zlata v Minas Gerais. Architektonické památky se váží ke koloniálnímu období, k epoše secese a stavitelským stylům dvacátého století. Rio bylo v letech 1763 - 1960 hlavním městem Brazílie.

Zdroj

"Rio de Janeiro (city)," Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2002. http://encarta.msn.com © 1997-2002 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

•Stručný výtah z článku•Nahoru